Lý thuyết sóng Elliott: Nghệ thuật phân tích kỹ thuật thị trường

Phân tích kỹ thuật là một trong những trường phái phân tích quan trọng nhất[...]

Chỉ báo Bollinger Bands – Chỉ số quan trọng của phân tích kỹ thuật

Có rất nhiều nhà giao dịch nhận định chủ quan rằng khi phân tích kỹ[...]

Lý thuyết hộp Darvas là gì? Giao dịch như thế nào?

Các công cụ phân tích kỹ thuật đầu tư từ lâu đã được phát triển[...]

Quasimodo là gì? Giao dịch với mô hình Quasimodo như thế nào?

Trong quá trình phân tích kỹ thuật đầu tư giao dịch tài chính, các nhà[...]

Chiến lược 3 đường EMA có quy tắc giao dịch như thế nào?

Đường trung bình động EMA là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật[...]

Mô hình Cup and Handle – cốc tay cầm có đặc điểm gì?

Với những nhà đầu tư và nhà phân tích kỹ thuật chứng khoán, các mô[...]

Mô hình nến Harami: Tổng quan và ý nghĩa

Phân tích kỹ thuật là quá trình phân tích diễn biến thị trường thông qua[...]

Vai đầu vai ngược – Mô hình đảo chiều giá uy tín cho nhà đầu tư

Vai đầu vai được xem là mô hình báo hiệu xu hướng đảo chiều của[...]

Mô hình nến Shooting Star là mô hình kỹ thuật như thế nào?

Với các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán hay Forex ngoại hối, thì các[...]

Nến Hammer – Mô hình nền búa có những đặc điểm gì?

Thành công khi tham gia vào các lĩnh vực đầu tư chưa bao giờ thực[...]

Nến Morning Star là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình này ?

Trong các mô hình nến Nhật, thì các mô hình nến sao chiếm số lượng[...]

Mô hình Harmonic có phải là một mô hình giá phức tạp?

Nếu có thể vẽ ra được một bức tranh toàn cảnh về tình hình cung[...]