[Góc tiền tệ] Cập nhật tỷ giá đồng Won hôm nay

Tiền Won là đồng tiền pháp chính của Hàn Quốc, là một trong những đồng[...]