Giá phân bón tăng gây nguy cơ xấu gì cho an ninh lương thực thế giới?

Dạo gần đây, thị trường hàng hóa có nhiều biến động mạnh. Các mặt hàng[...]