46 triệu cổ phiếu GAS sẽ được phát hành vào cuối năm nay?

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV GAS hiện đang là một trong những cái[...]