Ký quỹ là gì? Ký quỹ trong chứng khoán như thế nào?

Hiện nay, đầu tư tài chính đang được rất nhiều người lựa chọn nhằm tìm[...]