Mô hình Harmonic có phải là một mô hình giá phức tạp?

Nếu có thể vẽ ra được một bức tranh toàn cảnh về tình hình cung[...]