Vàng trắng là gì? Giá vàng trắng có thể bị mất hay không?

Thị trường vàng gần đây luôn là tâm điểm của biến động tài chính khi[...]