Máy đào Bitcoin là gì? Có vai trò gì với thợ mỏ?

Khi tiền điện tử trở thành một khái niệm đầu tư phổ biến trên toàn[...]