Giá vàng thế giới đang trong đà giảm, nguyên nhân từ đâu?

Thông tin về giá vàng trong nước đang liên tục là tâm điểm của thị[...]