Mở tài khoản FXTM như thế nào? Có mất nhiều thời gian không?

Tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ của nền kinh tế và tài chính[...]